طی بررسی های صورت گرفته روزانه ۱۶۰ میلیون لیتر کولرهای آبی در استان اصفهان آب شرب را به مصرف می رسانند که این رقم قابل توجهی است در حالیکه می توان با استفاده از سایبان و بعضاً جلوگیری از نشتی کولر این رقم را کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۵ سال است که با وقوع پیاپی پدیده خشکسالی منابع آبی کافی و پایدار در دسترس نیست، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح برپایی برنامه هایی با محوریت آب را چگونه درست مصرف کنیم در پارک و میادین پر تردد در سطح استان در دستور کار قرار داده است.

سیداکبر بنی طبا با بیان اینکه در تابستان باتوجه به افزایش روزافزون دما، مصرف آب نیز افزایش می یابد، تاکید کرد: طی بررسی های صورت گرفته روزانه ۱۶۰ میلیون لیتر کولرهای آبی در استان اصفهان آب شرب را به مصرف می رسانند که این رقم قابل توجهی است در حالیکه می توان با استفاده از سایبان و بعضاً جلوگیری از نشتی کولر این رقم را کاهش داد.

وی تغییر الگوی مصرف آب مردم را یکی از مؤلفه های کاهش سرانه آب برشمرد و گفت: رفتار مصرفی مردم زمانی مطابق با الگوی مصرف است که فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه صورت گرفته باشد که شرکت آبفا استان اصفهان در سال های اخیر درصدد بوده با بهره گیری از ظرفیت رسانه های شنیداری، دیداری، مکتوب، دیجیتال، مراکز هنری، فرهنگی و گروه های مرجع این مهم را به خوبی انجام دهد که خوشبختانه اعمال این تدابیر در کاهش سرانه مصرف آب در اصفهان مؤثر واقع شد.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سال های ۸۹ تاکنون تقریباً ۳۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز، ما شاهد کاهش مصرف آب در اصفهان بوده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مصرف آب در اصفهان حدود ۱۵۱ لیتر است اما این رقم تا افق ۱۴۰۰ با توجه به اقلیم خشک اصفهان باید به حدود ۱۱۵ لیتر کاهش یابد تا این استان پهناور بتواند به خوبی از مرحله تنش آبی گذر نماید.

بنی طبا گفت: در فصل تابستان با افزایش دما مصرف آب نیز افزایش می یابد اما با این وجود از شهروندان اصفهانی تقاضا می شود که با توجه به گرمای هوا به توصیه های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیرامون مصرف بهینه آب توجه کنند تا مصرف آب به درستی مدیریت شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج