از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۳۷۹ میلیون و ۶۹۹ هزار لیتر بنزین در استان گیلان به مصرف رسیدکه این میزان مصرف درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰,۰۴ درصدی همراه بوده است.

علی اصغر عباسی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه گیلان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در رشت اظهار کرد: افزایش مصرف چهار ماهه ابتدای سال نسبت به سال پیش به تردد بیشتر مسافران تابستانی (از ابتدا تا پایان تیر ماه سالجاری) و همچنین تردد اتومبیل های منطقه آزاد انزلی است که نسبت به سال گذشته در این استان افزایش داشته است.

عباسی افزود: میزان مصرف کل فرآورده های نفتی طی چهار ماهه ابتدای سال ۸۹۷ میلیون و ۹۸۴ هزار لیتر به قرار ذیل می باشد که ۳۷۹ میلیون ۶۹۹ لیتر مربوط به بنزین (سوپر و معمولی) ، ۱۱ میلیون و ۲۶۴ هزار لیتر مربوط به نفت سفید،۱۲۷ میلیون و۳۲۲هزار لیترمربوط به نفتگاز غیرنیروگاهی است.

وی گفت: علاوه بر رشد ده درصدی مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای امسال نسبت به سال پیش سایر فرآورده های نفتی توزیع شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان نیز با کاهش۵۱ درصدی نفت سفید و کاهش ۲,۰۸ درصدی نفتگاز غیرنیروگاهی همراه بوده است.

عباسی خاطرنشان کرد: همچنین طی همین مدت مجموعاً ۱۴۵ میلیون و ۳۲۴ هزار لیتر نفتگاز به نیروگاههای سیکل ترکیبی رشت و پره سر ارسال شد که این رقم افزایش ۹۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه گیلان تصریح کرد: ارسال و ذخیره سازی سوخت نفتگاز برای نیروگاه های رشت و پره سر به عنوان سوخت دوم در زمان افت یا قطعی فشار گاز از ابتدای سال جاری انجام شده است. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج