واحدCNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان یک دوره آموزش CNG برای ۲۷ نفر از اپراتورهای مجاری عرضه سوخت استان گیلان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، علی اصغر عباسی مدیر شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه گیلان گفت:  این دوره آموزشی به منظور بالا بردن دانش فنی اپراتورها وتأمین امنیت و ارتقای سطح ایمنی جایگاه های عرضه سوخت  برگزار شد.                                                                                 

وی افزود: آموزش عمومی چهار روزه اپراتورهای CNG، طی سه روز آموزش تئوریک (۱۸ ساعته ) و یک روز عملی ( ۶ ساعته ) انجام شد. 

عباسی گفت: در این دوره آموزشی ۲۷ نفراز اپراتورهای جایگاه های CNG استان گیلان و سه نفر از اپراتورهای جایگاه های CNG استان  مرکزی حضور داشتند .

مدیر شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه گیلان خاطر نشان کرد:آموزش این دوره توسط یکی از مسئولین آموزش شرکت LMF (LEOBERSDORFER MASCHINE  FABRIK )  اتریش تدریس شد .

عباسی تصریح کرد: 528 اپراتور در ۹۶ باب جایگاه CNG استان گیلان مشغول به کار هستند که ۹۰ درصد از آنان موفق به اخذ گواهینامه های آموزشی از شرکت های معتبر شده اند و برنامه ریزی لازم برای آموزش اپراتورهای جدید و فاقد گواهینامه آموزشی در آینده نزدیک صورت گرفته است.

وی آشنایی با اصول و مبانی CNG و سیستم گازسوز خودرو، آشنایی کلی با انواع ایستگاه های سوخت رسان CNG و تجهیزات بکار رفته در آنها، آشنایی با نحوه عملکرد تجهیزات ایستگاه سوخترسانی CNG، آشنایی و نحوه کار با سیستم های برقی و کنترلی ایستگاه، آشنایی با الزامات ایمنی در ایستگاه ها سوخت رسانی CNG ، آشنایی با شرح وظایف اپراتور و نحوه انجام وظایف محوله و آشنایی کلی با دستورالعمل های نگهداری تجهیزات، جداول کنترل (چک لیست های) مربوطه و همچنین نحوه رفع عیب اخطارهای معمول ایستگاه و گزارش دهی از مهمترین سر فصل های این دوره آموزشی عنوان نمود.

به گزارش موج، براساس دستور العمل های اجرایی، اشتغال در جایگاه های CNG استان منوط به گذراندن این دوره های آموزشی و داشتن گواهینامه تائید صلاحیت اپراتور است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج