دوچرخه سواران گیلانی با با شعار "نیاز به خون همیشگی است، اهدا کننده مستمر بمان" و هدف ترویج فرهنگ اهدای خون در کشور و فراتر از مرزهای کشور اینبار به سمت کشور آذربایجان رکاب می زنند .

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، دوچرخه سواران گیلانی با با شعار "نیاز به خون همیشگی است، اهدا کننده مستمر بمان" و هدف ترویج فرهنگ اهدای خون در کشور و فراتر از مرزهای کشور اینبار به سمت کشور آذربایجان رکاب می زنند .

هشت دوچرخه سوار داوطلب از سراسراستان گیلان با بدرقه گیتی ایزدی پورسخنگو و مدیرپزشکی اداره کل انتقال خون و ایمان دلیل حیرتی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گیلان به سمت باکو راهی شدند.

به گزارش موج، سامان یوسفی، هادی گرجی کار، احمد درویشی، حسن جوانی، امیرحسین محمودی، آرش اکبری و کاوه صفایی در این حرکت با پیام صلح و دوستی و "اهدای خون همیشگی است؛اهداکننده مستمر بمان" سفر خود را آغاز نمودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج