سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان ) اولین دوره آموزشی را تحت عنوان «کارگاه تدوین تاریخ شفاهی دستگاههای دولتی» برگزار نمود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، این کارگاه با حضور کارشناسان برخی دستگاههای اجرایی استان از جمله فرمانداری نجف آباد ، فرمانداری نایین، آموزش و پرورش اصفهان ، بانک سپه ، سازمان بهزیستی حوزه هنری سوره و... برگزار شد.

در کارگاه مذکور اصول ، مفاهیم و روش کار در تاریخ شفاهی ، شیوه های مصاحبه ، معرفی منابع مرتبط و آسیب شناسی تاریخ شفاهی تدریس شد.

طبق هاهنگی های به عمل آمده از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور (اصفهان ) با استانداری اصفهان این مصوبه طی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ گردید و تعدادی از دستگاهها نیز کارشناسان خود را جهت شرکت در کارگاه آموزشی که به همین منظور در نظر گرفته شده بود معرفی کردند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج