در جلسه مشترک امروز کمیسیون های عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رشت لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی مطرح وبه رای گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت،  در جلسه مشترک امروز کمیسیون های عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رشت لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی مطرح وبه رای گذاشته شد.

 رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه لایحه مذکور پختگی لازم را ندارد اظهارکرد:در این لایحه درخصوص شرایط کارگزارخصوص توضیحی ارائه نشده است.

عباس صابرافزود: در خصوص نحوه وصول مطالبات توسط بخش خصوصی نیز اشاره ای نشده است.

این مسئوول با بیان اینکه لایحه وصول مطالبات به لحاظ حقوقی مباحث متعددی را در برخواهد داشت تصریح کرد:تصمیم گیری در خصوص لایحه ای با این حجم پیچیدگی ودرقالب سه ماده قانونی امکانپذیر نیست.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت افزود:پیشنهاد میکنم شهرداری رشت این بحث را به دست پرسنل خود بسپارد ودر قبال تلاشهای آنان وحصول نتایج پاداش مناسبی برایشان در نظر بگیرد.

یکی ازاعضای شورای اسلامی شهررشت نیز در خصوص این لایحه تصریح کرد:بنده اعتقاددارم باید از پتانسیلهای پرسنل وهمکاران بازنشسته شهرداری رشت در این خصوص بهره مند شد.

رضا رسولی افزود:پرسنل شهرداری رشت به واسطه آشنایی بااین مبحث میتوانند نقش موثری در وصول مطالبات شهرداری ایفاکنند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت نیز ضمن مخالفت با لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی افزود:شهرداری رشت دارای واحد مطالبات است ولزومی برای واگذاری اینکار به بخش خصوصی وجود ندارد.

حجت جذب افزود:بنده معتقدم بااین اقدام موجب ایجاد رانتهای جدیدی در شهرداری رشت خواهیم شد وبااین کار مخالفم.

در ادامه این جلسه رضا رسولی عضوشورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه در حال حاضر عملا تعداد زیادی از پرسنل شهرداری رشت کاری انجام نمی دهند گفت:مجموعه شهردای رشت با فعالیت سیصد نفر در حال خدمات رسانی است ومابقی عملا بیکارهستند.

وی بااشاره به اینکه تشویق وتنبیه موجب انگیزه در پرسنل شهراری رشت خواهدشد متذکرشد:بنده معتقدم باید افرادی که فعالیت مناسبی انجام میدهند تشویق وافرادی که کم کاری میکنند تنبیه درآمدی بشوند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااعلام اینکه سیستم تنبیه وتشویق موجب افزایش راندمان کاری خواهدشد گفت:این اقدامات موجب می شود تا پرسنل وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

عباس صابرافزود:شهرداری رشت باید براساس درآمدش نسبت به انجام هزینه اقدام کند تصریح کرد:متاسفانه در شهرداری رشت هزینه ها با درآمد مطابقت ندارد ودرپرداختها به پرسنل این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهند.

در این جلسه لایحه واگذاری وصول مطالبات به بخش خصوصی مورد موافقت اعضای حاضر قرار نگرفت ومصوب شد اینکار به پرسنل شهرداری رشت واگذار ودرصورت حصول نتیجه پاداش به آنان پرداخت شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج