معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال های اخیر با اقدامات فنی و مهندسی، فرهنگی و تعرفه ای که در دستور کار قرار داد منجر شد که هم اکنون 85 درصد مردم الگوی مصرف را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضایی بیان کرد: در حال حاضر 14 درصد مردم بین 20 الی 40 مترمکعب آب مصرف می کنند و تنها یک درصد مشترکین بیش از 40 مترمکعب آب را در ماه به مصرف می رسانند.

وی کمبود منابع آبی را یکی از معضلات تأمین آب شرب مردم دانست و خاطرنشان ساخت: در تابستان سال جاری شرکت آبفا استان اصفهان با کمبود 5/2 مترمکعبی آب در زمان پیک مصرف مواجه است. پس می طلبد مردم آب را بهینه مصرف کنند تا آب شرب مورد نیاز مردم در تمام نقاط استان تأمین شود.

رضایی با بیان اینکه مشترکین توجه ویژه ای به پیام ها و اخطارهایی که بر روی قبوض الصاق می شود داشته باشند گفت: بعضاً مشترکینی هستند که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند بنابراین اخطاریه هایی همراه با قبوض آب بها برای آنها ارسال می شود. این دسته از مشترکین باید به اخطارها و پیام هایی که برای آنها ارسال می شود توجه کافی داشته باشند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد به فعالیتهای گروه مروجین در سطح شهر اشاره کرد و بیان داشت: گروه مروجین مصرف بهینه آب با پرسه زدن در سطح شهر الگوهای رفتاری صحیحی که مصرف بهینه آب را به مردم یادآوری می کنند تا اقشار گوناگون مصرف صحیح آب را بیاموزند و این درحالیست که پیمایش باغات، استخرها، کارواش، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی و... مانند سالهای گذشته به قوت ادامه دارد.

رضایی نصب مخازن استراتژیک را در ادارات و مناطق غیرمسکونی ضروری دانست و اظهار داشت: همه ادارات و مراکز غیرمسکونی ملزم به نصب مخازن استراتژیک برای ذخیره آب شرب حداقل تا 24 ساعت هستند. همچنین مشترکین باید در ساعات پیک مصرف حداقل  15 تا 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند تا مردم با افت فشار و بعضاً قطعی آب مواجه نشوند هرچند که قطعی آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج