استاندار اصفهان گفت : دولت یازدهم در ماه های پایانی کار خود، تکمیل و بهره برداری از چهار هزار و 539 طرح استانی را در سال 96 با اعتبار بیش از 700 میلیارد تومان برای اصفهان تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زرگرپور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان اظهارداشت: برای سال ۹۶، ۴ هزارو ۵۳۹ پروژه استانی با اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است که باید تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

وی افزود: از اعتبارات مختلف تاکنون به دو صورت حدود ۴۰ و ۳۰ درصد تخصیص یافته است و باید تلاش شود که این اعتبارات به صورت کامل تخصیص یابد تا این پروژه ها هر چه سریعتر به بهره برداری برسد و کارها با قوت ادامه یابد.

رسول زرگرپور با اشاره به ارائه ی برنامه ی الگوی توسعه مناطق برنامه ریزی استان اصفهان در این جلسه افزود: برنامه ریزی یکی از اصلی ترین فعالیت های این شورا بشمار می رود و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت از مهمترین وظایف مدیریت استان است.

زرگرپور با بیان اینکه تشخیص بستر برنامه ریزی یکی از گام های مهمی است که باید برداشته شود، گفت: در ارتباط با استان اصفهان تقسیم بندی چهارگانه صورت گرفته است و بر همین اساس از بعد سیاسی اصفهان به ۲۴ منطقه تقسیم شده و بر اساس برنامه ی الگوی توسعه مناطق اصفهان به ۶ منطقه تقسیم خواهد شد.

استانداراصفهان انتخاب نوع شاخص ها در تقسیم بندی را مهم خواند و افزود: اصولا تقسیم بندی های منطقه ای از منظر طبیعی، سیاسی اجتماعی، کارکردی، ساختاری، هم پیوندی و ... صورت می گیرد و در اولین قدم باید شاخص های مربوط به تقسیم بندی ها مشخص گردد.

مدیرارشد استان با بیان اینکه این منطقه بندی برنامه ریزی براساس یک کار علمی تدوین شده است، باتصویب کلیت این طرح، گفت: اصل، اهمیت و اولویت این طرح بعنوان یک کار مهم و اساسی مورد تاکید است و در همین راستا باید در کارگروه های تخصصی مختلف همه ی جنبه های طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و سپس نقطه نظر نهایی برای تصویب به شورای برنامه ریزی ارائه شود.

گفتنی است در این جلسه مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و برخی از اصلاحات بودجه ای به تصویب رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج