متخلفان زنده گیری پرندگان در شهرستان فریدونشهر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر طی گشت وکنترل مناطق آزاد شهرستان فریدونشهر (پشتکوه) یک گروه دو نفره متخلف زنده گیری پرنده گان را شناسایی و دستگیر کردند.

این متخلفان اقدام به زنده گیری سه پرنده سهره طلایی بر خلاف مقرارت شکار وصید کردند که توسط محیط بانان این اداره دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

لازم به ذکر است اینگونه پرنده گان در زمان جوجه آوری در مناطق جنگلی وبیشه زارها تجمع کرده که به همین دلیل افراد سودجو همه ساله اقدام به زنده گیری این پرندگان می کنند.شهرستان فریدونشهر بهترین وبکرترین محل برای زیستگاه این گونه پرندگان است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج