اعضای جوان مرگ مغزی الیگودرزی در ا صفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج  از اصفهان، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: امیر آشوری 30 ساله بر اثر تصادف دچارمرگ مغزی ودربیمارستان منتظری نجف آباد بستری شده بود.

مریم خلیفه سلطانی افزود: این جوان مرگ مغزی پس از رضایت خانواده اش برای برداشت اعضا به این مرکز منتقل شد.

وی گفت: کبد این جوان مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز و کلیه های وی هم به دو بیمار نیازمند در این مرکز پیوند زده شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج