رئیس اداره محیط زیست آستانه از صدورپنج حکم قضائی برای متخلفین برداشت غیرمجاز شن و ماسه، خروج پسآب بدون تصفیه در محیط زیست، صید غیرمجاز و دفع وریخت وپاش زباله و شکار غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، رئیس اداره محیط زیست آستانه  از صدورپنج حکم قضائی برای متخلفین برداشت غیرمجاز شن و ماسه، خروج پسآب بدون تصفیه در محیط زیست، صید غیرمجاز و دفع وریخت وپاش زباله و شکارغیرمجاز خبر داد.

غلامی گفت: برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه های شهرستان مجموعأ به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند ویک شرکت بازیافتی در شهرک صنعتی بدلیل عدم ملاحظه و رعایت ضوابط ومقررات زیست محیطی وخروج پسآب حاصله از خط تولید به محیط زیست بدون هرگونه تصفیه به 5000000ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت:3 نفر از متخلفین بابت ایجاد سد ومانع بر روی  رودخانه با تور زیرآبی ولاکش مجموعأ به پرداخت 15000000ریال وجمع آوری هرگونه موانع در مسیر رودخانه محکوم  و نیز یک متخلف بعلت دفع و ریخت وپاش غیربهداشتی زباله حاشیه رودخانه  به 6 ماه حبس تعزیری تعلیقی وپاکسازی کلیه زباله های منطقه در حق دولت محکوم شدند.

غلامی افزود: درخصوص شکار غیرمجازپرندگان متخلفان به پرداخت 13000000ریال درحق دولت وضبط سلاح غیرمجاز به نفع دولت محکوم شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج