زیرگذری که قرار بود مرهمی بر درد ترافیک گرگان باشد این روزها به زخمی بزرگ تر بر پیکره شهر گرگان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ساخت زیرگذر در محور ناهارخوران گرگان که قرار بود درمانی بر دردهای ترافیکی شهر گرگان باشد این روزها به زخمی بزرگتر و دردناکتر برای ترافیک گرگان تبدیل شده و نه تنها ترافیک محور ناهارخوران در ساعات پرتردد را حل نکرده است، بلکه باعث افزایش ترافیک در مسیرهای مهم همانند محور صیاد شیرازی گرگان شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج