مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: میانگین مجموع بارندگی ها تیرماه سال جاری در استان گلستان ۶۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، نوربخش داداشی اظهار کرد: میانگین مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان گلستان در تیر ماه سال جاری ۷.۴ میلیمتر به ثبت رسیده که نسبت به دوره آماری و سال قبل ۶۸ درصد کاهش یافته است.

وی بیشترین میزان کاهش بارندگی را در بندرگز و به مقدار ۹۱ درصد عنوان کرد.

داداشی در ادامه به افزایش دما در گلستان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای ایستگاه های سینوپتیک استان گلستان در تیرماه سال جاری ۲۸.۹ درجه سانتیگراد بود که نسبت به سال قبل بدون تغییر و نسبت به دوره آماری ۰.۴ درجه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیشترین دمای ثبت شده در این ماه مربوط به گنبدکاوس به میزان ۴۶ و در کلاله ۴۵.۸ درجه سانتی گراد بود که نسبت به ادوار گذشته وقوع این دماهای حداکثری روزانه در تیر ماه بی سابقه بوده است.

میانگین سطح تبخیر در گلستان افزایش یافته است

نوربخش داداشی میانگین مجموع تبخیر در ایستگاه های سینوپتیک استان در تیر ماه ۹۶ را ۲۶۳.۶ میلیمتر اعلام و تصریح کرد: این میزان نسبت به دوره آماری ۱۱ درصد و نسبت به سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی از کاهش تبخیر در اینچه برون و فرودگاه خبرداد و افزود : بیشترین میزان تبخیر مربوط به علی آباد و گنبد بوده است که به ترتیب ۴۶.۳ و ۲۳.۵ درصد نسبت به دوره آماری افزایش داشته است.

مدیر هواشناسی استان گلستان در خصوص تغییرات نرمال رطوبت در استان گفت: میانگین رطوبت نسبی ایستگاه های سینوپتیک گلستان در تیر امسال برابر ۵۸.۲ درصد بود که چهار درصد نسبت به دوره آماری و سه درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

نوربخش داداشی بیان کرد:  بیشترین  کاهش رطوبت مربوط به مراوه تپه و هاشم آباد گرگان بود که به ترتیب نسبت به دوره آماری ۸.۹ و ۷.۸ درصد کاهش داشته است و حداقل مطلق رطوبت گزارش شده به میزان ۹ درصد بود که در مراوه تپه و کلاله رخ داده است.

وی در خصوص ساعت آفتابی گفت: میانگین مجموع ساعت آفتابی در ایستگاه های سینوپتیک استان در تیر ۹۶ برابر با ۲۹۸ ساعت بود که نسبت به دوره آماری ۱۸.۲ درصد و نسبت به سال قبل ۶.۱ درصدافزایش داشته است.

داداشی بیشترین افزایش ساعات آفتابی را مربوط به علی آباد و بندرگز اعلام کرد که به ترتیب ۳۶.۱ و ۳۰.۵ درصد نسبت به دوره آماری افزایش داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج