معاون استاندارلرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: مردمی کردن اقتصاد مهمترین مولفه اقتصاد مقاومتی است .

به گزارش خبرگزاری موج، علی کورانی‌فر در جلسه بررسی وضعیت اشتغال در حوزه سازمان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان بروجرد، اظهار کرد: هر سال توسط مقام معظم رهبری نامگذای می‌شود که این نامگذاری کار کارشناسی و نیاز کشور است‌.

وی افزود: شعارهای سال‌های گذشته نیز در رابطه با تولید و اشتغال بوده است که اساس اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید است‌.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: اساس ومهمترین مولفه شعاراقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال بحث مردمی کردن اقتصاد است‌.

کورانی‌فر اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به زندگی خانواده‌ها و اقتصاد جامعه و کشور طراوت می‌بخشد.

وی بیان کرد: اقتصاد دانشگاهی از پایه‌های اساسی و مولفه دوم اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و مردمی کردن اقتصاد منافاتی با احداث و ایجاد صنایع بزرگ در کشور ندارد.

معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: برای ایجاد هرشغل توسط دولت باید 2 میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام شود، در صورتی که هزینه ایجاد هر شغل درصنایع خرد و کوچک 15 میلیون تومان است‌.

کورانی‌فر افزود: موازی کاری مهم‌ترین مسایل امروز دستگاه‌ها در کشور است که در اشتغال، فعالیت‌های فرهنگی، فنی حرفه‌ای و دانشگاهی نمود بیشتری دارد.

وی اظهار کرد:  برای برطرف کردن معضل بیکاری، رونق تولید وهمچنین موثرکردن آموزش‌های فنی و مهارتی باید نیازسنجی منطقه‌ای وشهرستانی انجام گیرد.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: بروجرد شهراول صنعتی لرستان و سرچشمه هنر، صنعت، فرهنگ و کارآفرینی است‌.

کورانی‌فر با بیان اینکه بروجرد دارای فرهنگ بالای پذیرش سرمایه گذاربخش خصوصی است، اضافه کرد: شهرستان بروجرد دارای 40 نوع صنایع دستی است.

وی گفت: شهرستان بروجرد در کشور در زمینه تولید صنایع دستی رتبه هشتم را دارد، ولی به لحاظ گردش مالی رتبه 30 را داشته که این فاصله بسیار زیاد است و نشان‌دهنده آن است که می‌توان در گردش مالی نیز رتبه هشتم را داشت‌.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج