مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: به صورت میانگین در طول یکساله اخیر تخلفات سرعت ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، یزدان پناه اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری اصفهان طی سال های اخیر گسترش سامانه های نظارت تصویری، سامانه ثبت تخلف و عبور از چراغ قرمز بوده است.

وی با اشاره به اینکه با نصب سامانه ها، تخلفات سرعت کاهش یافته است، عنوان کرد: در این راستا با افزایش تعداد دوربین های نظارتی در شهر در طول یکساله اخیر ۲۵ درصد از تخلفات سرعت کاهش یافته است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان در ادامه از نصب ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز خبر داد و گفت: تا پایان سال نیز تعداد سامانه های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز ۲ برابر می شود.

یزدان پناه ادامه داد: اگر شهروندان قوانین را رعایت کنند به طور حتم تصادفات و آسیب ها کاهش می یابد، همچنین شهروندان دیگر جریمه نمی شوند.

در حال حاضر 330 تقاطع چراغ دار در سطح شهر اصفهان وجود دارد که 200 مورد آن کنترل هوشمند  است و از طریق خطوط ارتباطی به مرکز کنترل ترافیک متصل می باشد. 220 دوربین نظارت ترافیک در سطح شهر اصفهان نصب شده است.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج