عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی رشت گفت:شهرداری رشت نیازمند اهرم قانونی به منظورگرفتن مطالبات بحق خودمی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی رشت گفت:شهرداری رشت نیازمند اهرم قانونی به منظورگرفتن مطالبات بحق خودمی باشد.

مظفرنیکومنش نودهی بااشاره به میزان مطالبات شهرداری رشت اظهارکرد:باپیگیری مطالبات شهرداری رشت ووصول آن میتوانیم بخش عمده ای از بدهی های شهرداری را تسویه کنیم.

وی افزود:قبلا بنرهایی جلوی بناهایی که به شهرداری رشت بدهی داشتند نصب می شدو درحال حاضر اینکارمنع شده است.

نیکومنش تصریح کرد:در نشستی که اخیرا در این خصوص برگزارشده است پیشنهادشد بنری مشخص باتائید قوه قضائیه در جلوی ساختمانهای بدهکار به شهرداری رشت نصب گردد.

به گزارش موج،  عضو دیگرکمیسیون برنامه وبودجه شورای رشت نیز درخصوص محاسبه جرایم ساختمانی در شهرداری رشت گفت:عوارض ساختمانی نباید مشمول کارمزد بشود.

حجت جذب افزود:شهرداری رشت یک موسسه مالی وبانک نیست که بخاطر جرایم ساختمانی وپرداخت سه ساله آن کارمزد ۱۶ درصدی میگیرد.

وی بااعلام اینکه کارمزد جرایم ساختمانی در رشت باید حذف شود تصریح کرد:باید مسیراخذمطالبات از بدهکاران شهرداری تغییر کندوکارمزد ۱۶ درصدی حذف شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج