مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان گمیشان با حضور رئیس سازمان بهزیستی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان گمیشان پیش از ظهر سه شنبه با حضور انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی افتتاح شد.

در این مرکز سه نیروی روانشناس و روانکاو فعالیت می کنند و به افراد در معرض آسیب اجتماعی شامل کودکان خیابانی و دختران و زنان در معرض آسیب خدمات رسانی می شود.

۶ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای مختلف استان گلستان با حضور رئیس سازمان بهزیستی افتتاح می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج