سد جامیشان در شهرستان سنقروکلیایی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز آبگیری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از بازدید از سد جامیشان و شبکه آبیاری آن علاوه بر حضور در مراسم آبگیری آن، بهره‌برداری هم‌زمان از شبکه آبیاری دو سد جامیشان و شهدا (سلیمان شاه) را آغاز کرد.

عملیات احداث سد جامیشان در سال ۱۳۸۸ با ۲۶۸ متر طول تاج، و ارتفاع ۵۴ و نیم متری از پی، گنجایش ذخیره ۵۲ میلیون مترمکعب آب آغازشده و برای ساخت این سد تاکنون ۱۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بر پایه این گزارش، با بهره‌برداری از شبکه آب سد جامیشان، درمجموع ۳ هزار و ۵۶۰ هکتار زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد که از این میزان ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین دیم در دشت چمچال تحت عنوان توسعه، به آبی و ۷۶۰ هکتار زمین آبی نیمه مدرن و کم آب هم تحت عنوان بهبود، پر آب و به مدرن تبدیل می‌شود.

با بهره‌برداری از شبکه آب سد شهدا (سلیمان شاه) هم ۲ هزار و ۷۴۰ هکتار از زمین‌های دیم دشت سطر بخش کلیایی شهرستان سنقروکلیایی هم تحت عنوان توسعه به آبی تبدیل می‌شود.فتنی است که برای احداث این شبکه آبی ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

سد شهدا (سلیمان شاه) با گنجایش ۵۲ میلیون مترمکعب، هزار و ۲۷۷ متر طول تاج دارد و ارتفاع آن‌هم از پی ۳۵ متر است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج