مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان گفت: بدنبال کاهش تولید پیاز در اصفهان و کمبود آن شاهد وارد کردن ۲۵ تن پیاز قاچاق از کشور پاکستان بودیم که این محموله در میدان میوه و تره بار کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدی فشارکی اظهار داشت: طی بازرسی به عمل آمده توسط بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان از میدان مرکزی میوه و تره بار در اصفهان مقدار ۲۵ هزار کیلوگرم پیاز خارجی قاچاق محصول کشور پاکستان به ارزش ۸۵۰ هزار ریال کشف جمع آوری و جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

وی از کشف چهار هزار کیلو گرم پرتقال خارجی در میدان میوه و تره بار خبر داد و بیان داشت: چهار هزار کیلو گرم پرتقال خارجی قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد و جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان همچنین از کشف و ضبط حدود چهار تن و سیصد کیلوگرم انواع میوه قاچاق شامل لیمو ترش و انبه خارجی در محل سایت پسماند اصفهان خبر داد و گفت: پس از کشف و جمع آوری طی فرآینده فشرده سازی امحا شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج