فرماندار اصفهان گفت: یکی از اقدامات مورد نیاز در عرصه فضای مجازی، فعالیت همه برای برنامه ریزی در زمینه مقابله با انحراف های موجود در این عرصه است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضوانی در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی شهرستان اظهار کرد: فضای مجازی دارای اهمیت زیادی بوده و امروز نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی شهروندان ایفا می کند.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه تاثیر فضای مجازی در برخی موارد از صدا و سیما نیز بیشتر است، عنوان کرد: یکی از اقدامات مورد نیاز در عرصه فضای مجازی، فعالیت همه برای برنامه ریزی در زمینه مقابله با انحراف های موجود در این عرصه است.

وی بر اهمیت طرح ملی همیاران فضای مجازی و ضرورت بازنگری در این طرح، تأکید کرد و گفت: این طرح به لحاظ بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و  باید با اتخاذ نقطه نظرات بخش های آموزشی و فرهنگی و سایر نهادهای ذی مدخل، بازبینی جامعی در آن، صورت پذیرد.

فرماندار اصفهان با اشاره به لزوم مشارکت نهادها در بررسی محتوای طرح ملی همیاران فضای مجازی، خاطرنشان کرد: کلیات این طرح با همکاری اعضای کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان ایجادشده و جزئیات آن نیز با همکاری دستگاه های مرتبط تصویب می شود تا در سطح اصفهان اجرا شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج