فرماندار آستارا گفت: مدیران دستگاه های اجرایی از ارائه آمارهای غیرواقعی بپرهیزند چراکه ارائه آمارهای درست در تخصیص منابع به شهرستان تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از آستارا، یونس رنجکش در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه استان برای تخصیص اعتبار به هر شهرستان دو شاخص جمعیت و محرومیت را در نظر می گیرد.

وی افزود: به لحاظ وسعت کم، بالطبع شهرستان آستارا از جمعیت مناسبی برخوردار نیست تا از این شاخص بهره مند شود، اما آستارا شهری گردشگر پذیر است که گاهی جمعیت شناور آن سه یا چهار برابر جمعیت ثابت آن می شود و نیازهای جدید و بیشتری را برای ما تعریف می کند که متاسفانه در تخصیص اعتبارات این جمعیت شناور لحاظ قرار نمی گیرد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه چهره محروم این شهرستان می طلبد تا توجه بیشتری بدان شود، اظهار داشت: متاسفانه برخی مدیران دستگاه های اجرایی جهت حفظ جایگاه خود آمارهای غیرواقعی به مدیران بالادستی خود ارائه داده اند که باعث شد اکنون آمارهای برخورداری شهرستان از میانگین استان و گاهی از سرانه کشوری نیز بالاتر باشد و از دایره محرومیت خارج شود.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی از ارائه آمارهای غیرواقعی بپرهیزند چراکه ارائه آمارهای درست در تخصیص منابع به شهرستان تاثیر بسزایی دارد و می تواند در توسعه و رفع مشکلات آستارا نقش آفرینی کنند.

رنجکش خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی شاخص برخورداری را باید با شاخص کیفیت بسنجند و نیازهای شهرستان را بر مبنی واقعیت ها پیش بینی کنند، دستگاه های اجرایی باید تمام توان خود را بگذراند تا اعتبارات را از  منابع مختلف بویژه با مداخله ادارات کل و وزارت خانه ها را در سطح ملی پیگیری کنند و سهم اعتبارات ملی را در شهرستان افزایش دهند.

وی گفت: با محدودیت های اعتباری که هرساله در شهرستان بر اساس منابع تخصیصی داریم قادر به رفع کمبود ها نیستیم و این شهرستان باید به صورت ملی نیاز های آن دیده شود و از تمام ظرفیت ها نیز باید برای تغییر نگرش در تامین نیاز های شهرستان استفاده کنیم.

در این جلسه هرکدام از مدیران دستگاه های اجرایی  دیدگاه های خود را بر اساس نیاز های سازمانی خود ارائه کردند

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج