سید امیرحسین علوی درباره اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بیان کرد: دراین اساسنامه موضوع حضور اعضای شورای شهر درهیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت مطرح شده که بااین موضوع مخالف هستم.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت گفت:درجلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت لایحه کمک مالی به انجمن علمی سازه های ماکارونی دانشگاه گیلان مطرح ومورد تصویب قرارگرفت.

سیدامیرحسین علوی افزود:شورای اسلامی شهررشت در دوره های قبل نیز با این انجمن علمی _فرهنگی مساعدت نمود واین بار نیز پیشنهاد کمک ده میلیون تومانی به این انجمن مطرح ومصوب شد.

وی بااشاره به اینکه مسابقات این انجمن جزو مسابقات معتبر دانشگاهی است تصریح کرد: بنده معتقدم باید از چنین برنامه هایی که دانشجویان شهررشت نیز در آن حضور ومشارکت دارند حمایت کرد.

علوی با اعلام اینکه درسالهای گذشته نیزازسوی شورا به این انجمن کمک مالی انجام گرفته بود گفت:سال گذشته مبلغ بیست میلیون تومان ازسوی شورای اسلامی شهررشت بااین انجمن مساعدت مالی صورت گرفت.

علوی وضعیت مالی شهرداری رشت را نامساعد دانست وتصریح کرد: یکی از دلایل کاهش پرداخت کمک مالی درسال جاری به انجمن علمی_فرهنگی سازه های ماکارونی وضعیت نامناسب مالی شهرداری رشت می باشد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت در خصوص موضوع ضابطه مند نمودن تخفیفات هزینه های تدفین سازمان آرامستان شهرداری رشت نیزاظهارکرد:با این لایحه موافق هستم اما دربخشهایی نیازمند اصلاحات می باشد.

سید امیرحسین علوی افزود:در بخش ارائه خدمات به خانواده های شهدا باید امکانات مناسبتری ارائه شود.

سید امیرحسین علوی درباره اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بیان کرد: دراین اساسنامه موضوع حضور اعضای شورای شهر درهیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت مطرح شده که بااین موضوع مخالف هستم.

سید امیرحسین علوی افزود:پیشنهاد میکنم اعضای هیات مدیره متشکل از کارکنان متخصص شهرداری رشت باشدوضرورتی برای حضور اعضای شورا در هیات مدیره باشگاه وجود ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج