رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دست برخی افراد که سابقاً‌ در خرید دارو و تجهیزات پزشکی پول‌های کلانی به جیب می‌زدند با اجرای خرید نیمه‌متمرکز دارو و تجهیزات پزشکی کوتاه شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر حسین کریم در جلسه دستاوردها و چالش‌های طرح خرید نیمه‌متمرکز که با حضور روسا و مدیران بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمان استان برگزار شد، گفت: خوشبختانه با اجرای این طرح، خرید دارو و ملزومات پزشکی در سطح استان بسیار نظام‌مند شد.

وی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای این طرح صرفه‌جویی 15 میلیارد تومانی از ابتدای طرح تاکنون بوده که رقم بسیار بالایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: رقابت‌پذیری سالم در این طرح موجب شد که روش‌ها و کارهای ناهنجار برخی از شرکت‌ها حذف و رویکرد قانون‌مدار جایگزین آن شود.

دکتر امید عبدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه این طرح اکنون به‌صورت الگو در سراسر کشور مطرح‌شده و سایر استان‌ها نیز شروع به تدوین این طرح کرده‌اند، گفت: رسیدن به اهداف مطلوب و موردنظر طرح درگرو حمایت همه دست‌اندرکاران در شبکه‌ها، بیمارستان‌ها، معاونت‌ها و حتی شرکت‌های مختلف است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج