شرکت ذوب آهن اصفهان توانست با أخذ دو توافق با سازمان تأمین اجتماعی و هیأت وزیران 7600 میلیارد ریال از بدهی هایش را با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تهاتر کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شرکت ذوب آهن اصفهان توانست با أخذ دو توافق با سازمان تأمین اجتماعی و هیأت وزیران دال بر این که تا سقف 7600 میلیارد ریال از بدهی هایش که عمدتاً به سه مرجع دولتی (وزارت دارایی، سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور) است را با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تهاتر کند.

 همچنین مصوبه  هیأت دولت تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد ریال مشترک بین ذوب آهن اصفهان و شهرداری تهران اخذ شده است.

در مرحله بعد أخذ استعلام مجدد از نهادهای دولتی جهت اجرای نهایی مصوبه موردنیاز می باشد. 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج