در پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان- شبدیز در بخش فیلم 456 اثر، در بخش عکس 1601 قطعه عکس و در بخش فیلم‌نامه 292 اثر به دفتر جشنواره ارسال‌شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، تعداد آثار ارسال‌شده به این جشنواره و همچنین حضور گسترده تهیه‌کنندگان آزاد در بخش‌های فیلم و عکس جشنواره در کنار تولیدات دفاتر انجمن سینمای جوان قابل‌توجه است.

در پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان- شبدیز در بخش فیلم 456 اثر، در بخش عکس 1601 قطعه عکس و در بخش فیلم‌نامه 292 اثر به دفتر جشنواره ارسال‌شده است.

از مجموع 456 فیلم رسیده، 244 فیلم در بخش داستانی است، که از این تعداد 160 عنوان فیلم از تهیه‌کنندگان آزاد و 84 فیلم از تولیدات انجمن سینمای جوانان است.

این آمار نشان می‌دهد: در بخش مستند از بین 105 فیلم، 80 فیلم از تهیه‌کنندگان آزاد و 25 فیلم از تولیدات انجمن است.

همچنین در بخش تجربی 79 فیلم حضور دارد که 57 فیلم تولید تهیه‌کنندگان آزاد و 22 فیلم از تولیدات انجمن است. در پویانمایی نیز 9 فیلم را انجمن، و 19 فیلم را سایر تهیه‌کنندگان تولید کرده‌اند که درمجموع 28 فیلم در این بخش باهم رقابت خواهند داشت.

پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان-شبدیز از 22 تا 25 شهریورماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج