رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان گفت: در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر قدرت مانور را در خصوص منطقه ی خود در توزیع اعتبارات داشته باشند

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در جلسه  با فرمانداران شهرستانهای گیلان در خصوص شاخص های توزیع  اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای 96 استان اظهار داشت : در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر قدرت مانور را در خصوص منطقه ی خود در توزیع اعتبارات داشته باشند و الحمد الله قوانین امسال به گونه ای است که دست فرمانداران نسبت به گذشته بازتر شده است.

وی با اشاره به ایجاد تغییرات در نظام بودجه کشور و شاخص‌ها ادامه داد:  سال گذشته پیش از توزیع بودجه ی عمرانی به فرمانداری ها، نامه هایی به آنان جهت مطرح کردن دیدگاه هایشان ارسال کردیم که 8 فرمانداری دیدگاه خود را منعکس کردند.  سالجاری هم بر اساس ماده ی 31 قانون احکام دائمی تکلیف را مشخص کردند که توزیع اعتبارات عمرانی متناسب با دو شاخص جمعیت و محرومیت باشد.

محمدی ادامه داد: از سوی دیگر بند ب ماده 44 قانون الحاق هم مکلف کرده که ما بودجه را بین فصول ، برنامه و دستگاههای اجرایی توزیع کنیم. شاید این تلقی پیش بیاید که این موارد با هم مغایرت دارد اما چنین نیست و به نوعی سطح بندی است.

وی اضافه کرد: توزیع اعتبارات در سطح اول بر مبنای جمعیت  و محرومیت بودجه توزیع می شود و در سطح دوم فرمانداران باید بر اساس اولویت هایی که در منطقه دارند، تشخیص دهند وبنا به فصول و برنامه های مختلف بین دستگاههای اجرایی تقسیم کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان گفت: درخواست ما براین است نظرات خود را کتبا بر مبنای شاخص های جدیدی که در برنامه ی ششم اعلام شده، بیان کنید .

محمدی گفت: زمانی که شاخص ها تغییر می کند، شرایط و تغییراتی را نیز به دنبال دارد که ممکن است برخی سود برده و برخی ضرر کنند. تلاش ما این است که حداکثر رفاه و امکانات را برای شهرستانها فراهم کنیم و افتی را شاهد نباشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج