نایب رئیس شورای اسلامی شهررشت گفت: باید در مناطق پنجگانه شهرداری رشت مراکز خرید احداث شود تا هم به لحاظ سهولت خرید وهم هزینه حمل ونقل شهروندان دچارمشکل نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، نایب رئیس شورای اسلامی شهررشت اظهار کرد:خطوط اتوبوسرانی رشت جاده ترانزیت است وگاها اتوبوسهای پراز مسافر وتریلی های پرازبار درکناریکدیگر درحرکتند.

 مظفرنیکومنش نودهی بااشاره به تصویب طرح جامع حمل ونقل وترافیک رشت اظهارکرد:ترددخودروهای سنگین باید به خارج از شهرهدایت شود.

وی بابیان اینکه تردد خودروهای سنگین از جمله تریلی و... در کنار دیگر خودروهای عمومی در داخل شهر به لحاظ ایمنی صحیح نیست واین مشکل باید برطرف شود.

نیکومنش درخصوص کسادی بازار رشت خاطرنشان کرد:بنده معتقدم وضعیت فعلی بازار رشت نیازمند آسیب شناسی است وقرار بودبازارها بصورت صنفی در مکانهای جدیدی تعریف شود اما تاکنون عملا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهررشت درخصوص ایجاد مراکز خرید در مناطق پنجگانه شهرداری رشت تصریح کرد: باید در مناطق پنجگانه شهرداری رشت مراکز خرید احداث شود تا هم به لحاظ سهولت خرید وهم هزینه حمل ونقل شهروندان دچارمشکل نشوند.

نیکومنش باتاکید برهدایت خودروهای سنگین به خارج ازمحدوده شهرگفت:باید برای تردد خودروهای سنگین از جمله کامیون،تریلی و.. چاره ای اندیشید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج