مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: تا پایان تیرماه سال جاری تعداد 208 اقامتگاه بومگردی در استان اصفهان در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اله یاری اظهار داشت: تلاش کنیم تا ایده های جدید و آرمانگرایانه را در زمینه توسعه صنعت گردشگری با توجه به توان موجود و واقعیتهای کشور سنجیده و آنها را به عمل تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر سیاستهای اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در راستای توسعه گردشگری در تمامی نقاط استان عنوان کرد: یکی از سیاستهای اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گسترش گردشگری، ترویج صنایع دستی و حفاظت از میراث فرهنگی در تمامی پهنه استان بزرگ اصفهان است.

اله یاری گفت: تلاش داریم تا با توسعه متوازن گردشگری حتی در دور افتاده ترین نقاط استان اصفهان، تمامی مردم مناطق مختلف به یکسان همانند مردم مرکز استان از برکات توسعه گردشگری بهره مند شوند.

وی افزود: تا پایان سال 95 تعداد 157 اقامتگاه بومگردی در پهنه استان اصفهان و در تمامی نقاط استان به ویژه در روستاها راه اندازی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: با تشویق مردم محلی به ویژه روستاییان در چهار ماه امسال 51 اقامتگاه بومگردی به مجموع اقامتگاه های استان اصفهان افزوده شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج