در حرکتی خودجوش و مردمی پارک جنگلی شهر میانه از وجود زباله‌ها پاک‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طبیعت و محیط‌زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع، عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می‌آید.

هر گونه تخریب و ایجاد آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می‌گذارد و اثرات سوء و زیانباری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد که نقش انسان در ایجاد آلودگی‌های محیط‌زیست بسیار چشم‌گیر است.

اصل پنجاهم قانون اساسی کشور حفاظت از محیط‌زیست را یک وظیفه عمومی می‌داند و با هدف فرهنگ‌سازی عمومی در جهت بهبود کیفیت محیط‌زیست شهری و همچنین نقش مؤثر و با اهمیت مردم در حفاظت از محیط‌زیست، پارک جنگلی شهر میانه از وجود زباله‌ها پاک‌سازی شد.

در این حرکت مردم بخصوص جوانان با جمع‌آوری زباله‌های این پارک علاقه‌ خود به طبیعت و اهمیت حفاظت از آن را نشان دادند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج