سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: از سال ۹۴ تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان برای بهسازی محور آزادشهر- خوش‌ییلاق تخصیص یافته و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به‌ نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان، حسین محبوبی اظهار داشت: پروژه بهسازی محور آزادشهر - خوش ییلاق یکی از طرح‎های اقتصاد مقاومتی استان و به عنوان کریدورمهم اقتصادی شمال به جنوب کشور علاوه بر راه ارتباطی استان گلستان به استان‎های مرکزی و جنوبی کشور، به عنوان راه ترانزیت به مرز پل و کشورهای اسیای میانه نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی استان دارد‌.

وی طول پروژه فوق در استان گلستان  را 59 کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: ادامه پروژه بهسازی محور آزادشهر–خوش ییلاق از اواسط سال 94 آغاز شده و تاکنون حدود 40 میلیارد تومان تخصیص و  25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در ادامه جهت چهار بانده کردن محور در استان گلستان نیاز به 350 میلیارد تومان اعتبار است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان عملیات اجرا شده در این پروژه را در 2 مرحله زمانی بیان و افزود: تعریض و چهار بانده کردن آزادشهر-نوده خاندوز به طول 5.5 کیلومتر، کوه‎بری و ترانشه‎برداری جهت افزایش دید رانندگان خصوصا در پیچ‎ها، اصلاح مسیر و قوس‎ها در 2 نقطه در سالهای ماضی و در مرحله جدید از تعریض و ساخت آبرو، ساخت دیوار حائل بتنی مسلح ، ترانشه برداری ،خاک‎‌برداری و خاکریزی و بتن‎ریزی و آسفالت در سال گذشته و جاری خبر داد.

وی در این رابطه با توجه به اهمیت و نقش محور فوق در توسعه استان از مسئولان محلی و بومی و به خصوص کشاورزان زحمتکش و مالکان زمین‌های حاشیه این پروژه خواستار مساعدت و همکاری بیش از بیش با اداره کل در جهت آزادسازی زمین براساس قوانین جهت اجرای این پروژه شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج