معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان حدود 97 صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد است .

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی ناجی در هفتمین نشست تخصصی بررسی راهکارهای افزایش مشارکت زنان در توسعه پایدار با بیان اینکه انگیزه پذیرش نقش مادری و تمایل به زاد و ولد کم شده افزود : در سال 1368 نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان حدود 4 درصد بود.

وی با تاکید به اینکه متوسط بعد خانوار در استان اصفهان سه و 4 دهم نفر و در کشور سه و 6 دهم نفر است گفت: متوسط سن ازدواج در استان اصفهان در جمعیت بانوان 24 و نیم سال و در جمعیت مردان حدود 30 سال است که گرایش به تحصیلات عالی و بیکاری از جمله علل آن است.

معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان اشاره ای هم به حساسیت بیشتر زنان به امور سلامت روان کرد و گفت : 83 درصد از تماس گیرندگان با خط مشاوره 1480 در استان خانم ها هستند که مشکلات 22 درصد این افراد مربوط به همسر و 25 درصد هم افسردگی و اختلالات خلقی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج