مسوول خانه کشاورز گلستان گفت: حل مشکل کم آبی در استان به خرد جمعی نیاز دارد و مصرف آب باید مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی قلی ایمانی اظهار کرد: وزارت نیرو، وزارت کشاورزی یا امور آب به تنهایی نمی تواند مشکل کم آبی را مدیریت کنند. خشکسالی گریبانگیر کشور است و برای حل این معضل، حرکت جمعی لازم است.

وی گفت: هنگامی که بارندگی افزایش می یابد همه مشکلات فراموش می شود و ما باید در همه شرایط به فکر بحران کم آبی باشیم.

وی ادامه داد: ایران کشوری که امروز دچار خشکسالی شده باشد، نیست، بلکه کشور خشک و نیمه خشک است و پدران ما هم با این مشکل روبرو بودند.

ایمانی بیان کرد: امنیت غذایی برای مردم از اهمیت بسیار برخودار است و باید از تولید داخلی حمایت کرد، بنابراین تولید را نمی توانیم تعطیل کنیم.

مسوول خانه کشاورز استان گلستان گفت:  مسئولان و بهره برداران باید شرایط و بستری فراهم کنند که هم مصرف آب بهینه باشد و هم کشاورزان بتوانند به تولید ادامه دهند و ما اگر به کشاورز بگوییم از آب استفاده نکند، این راهکار نیست چون کشاورز کار اقتصادی می کند و حیات او به کشاورزی وصل است.

ایمانی اظهار کرد: بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا مسیر کشاورز را تغییر داد که هم تولید و هم منابع آبی حفظ شوند تا از حد بحران فراتر نرویم.

وی تصریح کرد: در هیچ جای قانون نوشته نشده که شالی کاشته نشود یا فلان محصول را کاشت، بلکه باید منابع آب را مدیریت کرد، به کشاورز یک میزان آب تخصیص داده می شود که می تواند سویا یا پنبه یا شالی بکارد ولی از آن حد مجاز آب نمی تواند بیشتر استفاده کند.

ایمانی با بیان اینکه حمایت و هدایت کشاورز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای انتقال آب قانون وجود دارد زیرا برای لوله گذاری کنده کاری وجود دارد و ممکن است برای زمین داران اطراف مشکل ایجاد کند.

وی یادآور شد: در زمان قدیم نسق های کشاورزان مشارکتی بود و امروز هم باید این مشکل به صورت مشارکتی مدیریت شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج