معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :مقابله با ریزگردها صرف مقابله از سوی یک کشور نمی تواند موفقیت زیادی داشته باشد و همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر برای مقابله سطح موفقیت ها را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار درحاشیه سفر به مازندران بیان داشت : ورود سازمان ملل به حمایت از طرح های مقابله با ریزگرد ها در کشورهای دارای مشکل گام موثری است که می تواند روند مقابله را در این کشورها سرعت ببخشد.

وی مهمترین نتیجه مثبت اجلاس بین المللی مقابله با ریزگردها درتهران را ورود سازمان ملل به این چالش و حمایت از طرح های مقابله با ریزگردها در کشورها دانست.

معاون رئیس جمهوری اظهارداشت : مساله ریزگردها چالش اصلی برخی از کشورهای جهان به خصوص منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است و باید فعالیت های مقابله در این حوزه با مشارکت کشورهای منطقه انجام شود.

دکتر ابتکارافزود : در شرایط فعلی حس مشارکت همگانی برای مقابله با ریزگردها از سوی کشورهای منطقه پیرامون جمهوری اسلامی ایران با برگزاری اجلاس بین المللی تهران ایجاد شده و این روند با تعامل و گفت و گو بین کشورها می تواند سرعت بیشتری بگیرد.

اجلاس بین المللی ریزگردها چالش ها و راه حل ها 12 تا 14 تیرماه با حضور مدیران سازمان ملل و 43 کشور جهان در تهران برگزار شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اضافه کرد : باید از تحرکی که در سطح کشورها برای مقابله با ریزگردها ایجاد شده همه این کشورها استفاده کنند تا بتوانند به یک نتیجه برد- برد برسند.

ابتکار افزود : مقابله با ریزگردها صرف مقابله از سوی یک کشور نمی تواند موفقیت زیادی داشته باشد و همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر برای مقابله سطح موفقیت ها را افزایش می دهد.

وی اضافه کرد : در اجلاس تهران همکاری خوبی بین کشورها شکل گرفت و آژانس های مختلفی در این حوزه ورود پیدا کردند و با این روند امیدواریم که پیمانی در سطح کشورها ایجاد شود که بتواند همکاری را برای مقابله با این پدیده افزایش دهد.

وی در مورد الزام آور شدن بیانیه های صادره در اجلاس بین المللی مقابله با ریزگردها ی تهران برای کشورهای حاضر در این اجلاس به خصوص کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران گفت که مقابله با ریزگردها باید با تعامل و گفت و گو بین کشورها عملیاتی شود و صرف ایجاد الزام در بیانیه این کار شدنی نیست و بیانیه های اجلاس تهران نیز الزامی را به کشورها تحمیل نکرده است.

 ابتکار بار دیگر تاکید کرد که امید است با همکاری که بین کشورها برای مقابله با ریزگردها ایجاد شده و ورود آژانس ها و تشکل های مردمی بین المللی این پدیده نیز با همکاری کشورهای جهان وحمایت سازمان ملل روند کاهشی بگیرد.

 معصومه ابتکار روز پنجشنبه برای اجرای طرح نشانه گذاری پرچم در شناگاه های مازندران به این خطه شمال کشور سفر کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج