- معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان امسال ۲.۵ درصد در بخش کاهش هدر رفت آب گام برداشته است.

به گزارش خبرگزاری موج ، مسلم محمدیدر خصوص تامین آب شرب روستاها اظهار کرد: در سال ۹۵ تمام مشکلاتی را که در روستاها داشتیم طبقه بندی و اولویت بندی کردیم. در این راستا تعویض شبکه ها، ثبت و تجهیز چاه ها و سایر موارد مربوط به استاندارد سازی انجام شده است.

محمدی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب روستایی، امسال ۲.۵ درصد در بخش کاهش هدر رفت گام برداشته است.

معاون بهره‌برداری آبفار گلستان افزود: در حوزه هر شهرستان اولویت بندی داریم و بر اساس آن هایی که در بهره برداری مشکل داریم اقدام می کنیم. ضمن رسیدگی به مواردی همچون فرسودگی شبکه، الویت اول ما تامین آب است.

وی اضافه کرد: محدودیت منابع تامین، کاهش نزولات جوی و افزایش بی رویه مصرف آب یکی از چالش هایی است که شرکت آب و فاضلاب  با آن روبرو است.

محمدی گفت: فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب و مدیریت منابع آب در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب از برنامه های عمده در راستای حل مواجه با مشکلات آبی استان است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج