همایش یک روزه قوانین و مقررات باشگاه های ورزشی شهرستان بوشهر روز چهارشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون توسعه و امور ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در این همایش به اهمیت نقش نظارت بر عملکرد باشگاه های ورزشی این استان پرداخت و گفت: آنچه به عنوان دغدغه اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان و خانواده هاست سالم سازی اماکن ورزشی در زمینه استفاده از مکمل های غیر مجاز دربین ورزشکاران در محیط باشگاه های ورزشی است.
موسی کشتکار به فلسفه ورود باشگاه های ورزشی استان به مقوله ورزش پرداخت و افزود: باشگاه در بعد ورزش و اقتصادی در این زمینه فعالیت می کنند که باید در زمینه اقتصادی به نحوه شایسته فضا را برای ورزش برای ورزشکاران فراهم کنند.
وی گفت: هم اکنون بیش از 800 باشگاه خصوصی در سطح استان فعالیت می کنند که این باشگاه بر اساس مقررات وضوابط اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر باید فعالیت کنند.
معاون توسعه و امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: وظیفه اداره کل ورزش و جوانان حمایت ورزش قهرمانی و نظارت بر عملکرد ورزش استان و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای باشگاه های ورزشی استان است.
رئیس هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر گفت: ستاد نظارت بر اماکن ورزشی در وزارت ورزش با تغییراتی روبرو شد که بر این اساس این ستاد از سال جاری با نام ستاد سلامت بر باشگاه های ورزشی فعالیت می کنند.
دکتر سودابه وحدت افزود: این ستاد با 6 عضو به ریاست مدیرکل ورزش و جوانان و هیات پزشکی ورزشی فعالیت های مربوط به باشگاه های ورزشی را زیر نظر می گیرند.
وی اضافه کرد: سالم سازی باشگاه ها و تجویز نشدن داورها و مکمل های غیرمجاز به ورزشکاران از شرایط مهم باشگاه داران ورزشی محسوب می شود.
مسئول امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان در این نشست گفت: مدت زمان اعتبار پروانه مجوز باشگاه های ورزشی نیز از یکسال به سه سال افزایش پیدا کرده است.
اشرف درخشنده افزود: باشگاه های ورزشی بر اساس کمیته نرخ گذاری اداره کل ورزش و جوانان فعالیت کنند و حق افزایش شهریه را ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین با تدابیر پیش بینی شده امسال تسهیلات وام بانکی با سود 4 درصد در اختیار باشگاه ها قرار گیرد.
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج