مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی خیابان پوریای ولی پس از جابجایی تاسیسات از سوی اداره برق منطقه، آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، شاطوری با بیان این مطلب اظهار داشت : احداث خیابان پوریای ولی در خیابان شهید ضابط زاده – میدان کویتی پور تا خیابان اشراق جنوبی در سالجاری اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه پس از جابجایی تاسیسات توسط اداره برق آغاز می شود، افزود: با احداث این پروژه نیز دسترسی شهروندان به خیابان کاوه، خیابان لاله و بیمارستان سوانح سوختگی آسانتر می شود.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: مناسب سازی پیاده رو های خیابان لاله، خیابان فلاطوری و خیابان مولوی برای تردد روان معلولان، جانبازان و سالمندان در سالجاری انجام می شود.

شاطوری گفت: مناسب سازی ضلع غربی خیابان لاله حدفاصل پل چمران تا میدان قدس و مناسب سازی خیابان مولوی حدفاصل بزرگراه چمران تا خیابان مدرس با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال در سال جاری اجرا می شود.

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج