بیژن کلهرنیا گفت: توسعه شرکت های دانش بنیان و اتکا به دانش های تیمی کوچک می تواند به عنوان بزرگترین روزنه برون رفت از معضل بزرگ بیکاری با حمایت و نظارت دولتها به شمار رود.

کلهرنیا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه در خصوص روند رو به رشد مراکز دانش بنیان ابراز داشت: در فضای اقتصاد اطلاعاتی یا اقتصاد دانش‌بنیان یکی از بازیگران اصلی «بنگاه‌های دانش‌بنیان» هستند که به‌عنوان واحدهای ساختاری اقتصاد، نقش اساسی و کلیدی دارند. این بنگاه‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی نقش‌هایی بسیار متنوع و متکثر داشته و محصولات آنها خروجی قابل سنجش و شاخص کارآیی و موفقیت در این فضا است.

 

گذار بنگاه‌ها از وضعیت پیشاصنعتی و صنعتی به وضعیت فناورانه

وی تصریح کرد: گذار بنگاه‌ها از وضعیت پیشاصنعتی و صنعتی به وضعیت فناورانه و اطلاعاتی یا دانش‌بنیان، لازمه اصلی حرکت اقتصادی از پارادایم صنعتی به‌سوی پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان است، برای این منظور شرکت‌ها باید نگرش خود را تغییر داده و به تصویر روشنی از آینده مطلوب و نوین خود در فضای دانش‌بنیان دست یابند تا بتوانند با توسعه فرهنگ و انگیزش سازمانی، برای حصول به این آینده برنامه‌ریزی کرده و همه تلاش و اقدامات خود را معطوف آن کنند.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ماهیت بنیادین آنها، به صورت اساسی منجر به تغییر و بهبود اقتصاد می‌شود، خاطرنشان ساخت:  با این وصف نباید در روند شکل‌گیری و توسعه این شرکت‌ها شکی راه داد؛ اما نکته اصلی ایجاد ارتباط این شرکت‌ها با بازار واقعی فناوری و نوآوری در داخل و خارج از کشور است. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان فراوان فعلی کشور در توسعه بازار، رقابت‌پذیری مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی و نیز فروش به مشتریان منفرد، شرکتی و دولتی داخلی موفق باشند به‌گونه‌ای که امکان توسعه صادرات این شرکت‌ها نیز فراهم آید، نشان‌دهنده این خواهد بود که مجموع فعالیت‌های زیرساختی دولت و سایر نهادهای مرتبط با زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان قوی و متناسب عمل کرده‌اند.

کلهرنیا با بیان این‌که سطوح مدیریتی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ایجاد ارزش افزوده چاره‌ای جز رفتن به سمت شرکتهای دانش‌بنیان وجود ندارد، گفت: دیگر نمی‌شود به پول نفت قناعت کرد، فرزندان ما همین الان هم انتقاد دارند که ما با این سرمایه چه کرده‌ایم و چه اقدام و سرمایه گذاری مثبتی براساس این سرمایه عظیم صورت گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج