رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی زابل گفت: ازساعت 8 صبح ششم تیرماه جاری تا ساعت 14 بعدازظهر روز هشتم تیرماه، 832 نفربه اورژانس بیمارستان مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج دکترعلی اکبرنصیری، افزود: از این تعداد مراجعه کننده 92 نفر بستری شده اند.


وی ادامه داد: مراقبتهای ویژه تنفسی از این بیماران صورت گرفته و در بخشهای مختلف ICu و سایربخشها بستری هستند.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل درپاسخ به این سئوال که در هنگام طوفان توزیع ماسک هم از طرف دانشگاه انجام شده یاخیر، توضیح داد: توزیع ماسک درحیطه وظیفه ما نیست و وظیفه ارگانهای مربوطه از جمله هلال احمر است. ماسکهایی که مادر بین افراد توزیع کردیم ماسک معمولی بوده واین ماسک جوابگوی وضعیت بحرانی نیست و درواقع دراین شرایط باید ازماسکهای مخصوص استفاده شود.


نصیری اضافه کرد: براساس احساس مسئولیت، به تمامی همکاران تاکید شده که ماسک به اندازه کافی در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج