شهردار کرمانشاه در حاشیه بازدید از پروژه‌های حوزه‌ی شهری در مناطق 8 گانه شهرداری گفت: توسعه شهر کرمانشاه باید باخرد جمعی و در چارچوب طرح و برنامه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، آرش رضایی گفت: اگر می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که توسعه و پیشرفت شهر کرمانشاه را در برداشته باشد باید در حوزه‌ی مدیریت شهری باخرد جمعی و در چارچوب طرح و برنامه حرکت کنیم.

وی گفت: ازآنجاکه شورای اسلامی شهر به‌عنوان یک پارلمان محلی که بارأی مردم انتخاب می‌شود و وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌وبودجه و نظارت را بر عهده دارد از جایگاه و اهمیت بالایی در پیشرفت شهر برخوردار است و مجموعه شهرداری با شورای اسلامی تعامل بسیار خوبی داشته است و با شورای جدید نیز این تعامل ادامه خواهد داشت.

رضایی افزود: همواره شهر کرمانشاه از نداشتن برنامه آسیب‌دیده است و تمام تلاشمان را بکار گرفته‌ایم که برنامه محور بودن در مدیریت شهری را نهادینه کنیم و در این زمینه کارهای زیربنایی و بسیار مناسبی شکل‌گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه وابستگی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت‌وساز لطمات زیادی به آن وارد کرده است گفت: در حال حاضر به دلیل رکود ساخت‌وساز درآمدهای شهرداری بسیار کاهش‌یافته است و باید در جهت درآمدهای پایدار حرکت کنیم و از اتکا شهرداری به درآمدهای ناپایدار ازجمله عوارض فروش تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد بکاهیم.

آرش رضایی بیان داشت: باید در حوزه فرهنگی و تاریخی نیز با توجه به پتانسیل‌های موجود در شهر کرمانشاه به‌عنوان منابع درآمد مؤثر که تاکنون موردتوجه نبوده است تغییر نگرش دهیم و در این زمینه نیز با برنامه‌ریزی ورود پیدا کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج