مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: میزان آتش سوزی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 90 کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، خلیلی افزود: درسه ماهه اول  پارسال  49 فقره آتش سوزی در 265هکتار و امسال 5فقره حریق در 22  هکتار از مراتع استان به وقوع پیوست.

وی علت این کاهش چشمگیر  را  افزایش مشارکت دستگاه های مختلف در حفاظت از منابع طبیعی ،وجود تجهیزات و امکانات و وجود تیم های اطفاء حریق و حضور همیاران طبیعت برشمرد.

تلفن 1504  شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در زمینه آتش سوزی و هرگونه تخریب و تصرف در عرصه های ملی است.

 براساس تبصره ماده 47قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هنگام آتش سوزی تمام ماموران دولتی و شهرداری ها موظفند با تمام امکانات خود در مهار آتش کمک کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج