معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: نشست و تخریب چاه ها، شور شدن آب ها وتخریب خاک ها اثرات الگوی کشت نامناسب در استان گلستان است.

به گزارش خبرگزاری موج، اشاره به کاهش ۴۵ درصدی نزولات جوی در سال جاری اظهار کرد: با توجه به  آبی کمتری دارند برای کشت مناسب هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکاهش ریزش های جوی محصولاتی که نیاز کشاورزی استان گلستان نشست چاه ها، انسداد و تخریب چاه ها، شور شدن آب ها، تخریب خاک ها را از اثرات مخرب پیروی از الگوی کشت نامناسب دانست.

سهرابی گفت: بذرهای اصلاح شده سویا، آفتابگردان و پنبه با استانداردهای لازم تهیه شده است. کشاورزانی که متقاضی کشت این بذرها باشند به آنها یارانه تعلق می گیرد.

وی همچنین با اشاره به برداشت بیش از پنج تن در هکتار سویا و برداشت آفتابگردان به میزان سه الی سه و نیم تن در هکتار از عملکرد خوب بذرهای تهیه شده توسط سازمان خبر داد.

 سهراب سهرابی گفت: برداشت پنبه در سال گذشته، در نوار جنوبی استان گلستان، تا ۶ ونیم تن در هکتار بوده است. رقم های مورد استفاده برای این محصول شامل ساجدی، گلستان و لطیف بوده است.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی استان گلستان با اشاره به اینکه افزایش قیمت غلات به نسبت کمتر از پنبه و دانه های روغنی است گفت: پنبه و دانه های روغنی با توجه به افزایش ۱۰ درصدی قیمت و خرید تضمینی آن توسط دولت از پشتوانه خوبی برخوردار است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج