از سوی هیات عالی نظارت بر انتخابات استان خوزستان صحت پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، فرمانداری اهواز اعلام کرد که هیات مرکزی نظارت بعد از بررسی شکایات و بررسی‌های قانونی افراد زیر را به‌عنوان افراد منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز معرفی کرد.

۱۳ نفر اعضای اصلی شورای شهر:

۱ - آقای محمدجعفر فلسفی نام پدر عبدالمحمد دارای ۳۱۵۶۳ رأی

۲ - آقای مهران باباپور نام پدر خانلرخان دارای ۲۶۰۶۳ رأی

۳ - آقای اسکندر لطفعلی‌زاده نام پدر جان‌محمد دارای ۲۵۴۴۴ رأی

۴ - آقای سیدناصر موسوی‌نژاد نام پدر سید مطر دارای ۲۴۰۹۵ رأی

۵ - آقای مازیار جهان‌بخشی نام پدر خسرو دارای ۲۲۸۹۰ رأی

۶ - آقای محمدرضا ایزدی نام پدر حیدر دارای ۲۲۸۳۹ رأی

۷ - آقای سیدمحسن موسوی‌زاده نام پدر سیدعلی دارای ۲۲۶۷۸ رأی

۸ - آقای جاسم موسی‌پور نام پدر هاشم دارای ۲۱۴۵۰ رأی

۹ - آقای فتح‌اله حاجتی نام پدر عبداله دارای ۲۰۷۸۷ رأی

۱۰ - آقای حسین حیدری نام پدر پرویز دارای ۲۰۶۶۷ رأی

۱۱ - آقای محمدهادی قنوات نام پدر منصور دارای ۲۰۴۲۷ رأی

۱۲ - آقای رحیم کعب‌عمیر نام پدر جاسم دارای ۲۰۳۴۵ رأی

۱۳ - آقای عبدالزهرا سنواتی نام پدر خلف دارای ۲۰۳۰۹ رأی

و ۸ نفر اعضای علی البدل شورای شهر :

۱ - آقای کیوان لطفی نام پدر عبدالرضا دارای ۱۹۷۴۶ رأی

۲ - آقای سیدمحمدجواد رضوی نام پدر عبدالنبی دارای ۱۹۲۷۰ رأی

۳ - آقای یونس اسفندیاری‌نژاد نام پدر محمد دارای ۱۹۰۱۳ رأی

۴ - آقای احمد سراج نام پدر محمد جواد دارای ۱۸۷۴۶ رأی

۵ - خانم مریم ابریشم‌کار نام پدر قنبرعلی دارای ۱۸۷۰۱ رأی

۶ - آقای محمود نوری نام پدر رحیم دارای ۱۸۶۹۹ رأی

۷ - آقای حمید زنگنه نام پدر مظفر دارای ۱۸۴۳۵ رأی

۸ - آقای علی خانی نام پدر محمد دارای ۱۷۹۸۸ رأی

گفتنی است، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج