معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ترک تحصیل دانش‌آموزان را به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: ستاد استانی و شهرستانی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌های استان گلستان باید راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر طهماسبی عصر امروز در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال 96 اظهار داشت: توسعه پایدار، اعتلای انسانی و رشد فرهنگی باید از آموزش و پرورش آغاز شود و این سازمان با توجه به دارا بودن پشتوانه سرمایه عظیم انسانی و اجتماعی از جایگاه رفیعی در سیاست گذاری‌های عمومی برخوردار است.

وی افزود: صداقت، کارایی و دگرخواهی در آموزش و پرورش اعتماد اجتماعی را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه دانش آموز مهم‌ترین و اصلی‌ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش است، افزود: یک‌سری از آسیب‌های اجتماعی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد که بر همین اساس باید این آسیب‌ها احصاء و اقداماتی در خصوص کاهش و کنترل آنها در مدارس صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه توانمندسازی والدین، معلمان و دانش آموزان را درخصوص مواجهه با آسیب های اجتماعی از ضروریات اعلام کرد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: نهاد آموزش و پرورش از نهادهای تاثیرگذار در پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت اجتماعی است.

وی، ترک تحصیل دانش آموزان را به دلایل مختلف به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اینکه حدود 3 درصد دانش آموزان در استان گلستان ترک تحصیل کرده‌اند باید مورد آسیب‌شناسی آموزش و پرورش قرار بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، راه‌اندازی ستاد استانی و شهرستانی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها و ایجاد مرکز رصد اجتماعی پیرامون آسیبها و تارکین از تحصیل را از اقدامات ضروری در این حوزه اعلام کرد.

طهماسبی با تأکید به برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها خواستار سازماندهی مشارکت‌های عمومی و خیران در این حوزه شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج