چهار عضو بدن یک بیمار مرگ مغزی 26 ساله در اصفهان به نام ' صادق شفیعی ' برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: این جوان 26 ساله براثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.

مریم خلیفه سلطانی افزود: نامبرده پس از تایید مرگ مغزی و اخذ رضایت از خانواده اش برای اهدای عضو، 26 خرداد در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت.

وی اظهار کرد: کبد و 2 کلیه نامبرده در بیمارستان الزهرا(س) به سه بیمار و قلب وی در بیمارستان چمران اصفهان به بیماردیگری پیوند زده شد.

خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: این چهاردهمین پیوند کبد و دومین پیوند قلب از موارد مرگ مغزی در سالجاری در اصفهان است.

اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه هاست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج