فرماندار اصفهان گفت: توجه به مسائل زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان همچون تخلیه زباله و نخاله ها و نظافت معابر نواحی صنعتی، باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضوانی در نشستی که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات شهرک های صنعتی شرق اصفهان برگزار گردید، با بیان اینکه علیرغم مسائل و مشکلات موجود، اقدامات مثبتی در راستای رفع مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی شرق اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: دستگاه های ذی مدخل باید نسبت به پیگیری مصوبات و تلاش در جهت اجرایی نمودن آنها اقدام و شرکت شهرک ها نیز نسبت به تعیین نماینده ای جهت پیگیری و بررسی مشکلات شهرک های صنعتی شرق اصفهان، اقدام نماید.

وی پیرامون تأمین روشنایی شهرک صنعتی ورزنه، خاطرنشان کرد: ۱۰ عدد پایه برقی باید توسط شرکت شهرک ها، در بولوار ورودی شهرک نصب و تحویل اداره برق گردد.

وی همچنین با اشاره به خدمات مربوط به گاز و انشعابات داخلی شهرک صنعتی ورزنه، افزود: شرکت شهرک ها نسبت به طراحی انشعابات داخلی اقدام و در اسرع وقت، جهت خدمات اجرایی مربوط به گازرسانی توسط شرکت گاز انجام و بهره برداری از آن توسط واحدهای صنعتی صورت پذیرد.

رضوانی درخصوص تأمین گاز مورد نیاز شهرک صنعتی اژیه نیز گفت: شرکت گاز درخصوص ایستگاه و ساختمان مورد نیاز و شرکت شهرک ها نسبت به اجرای شبکه داخلی شهرک اقدام نمایند.

فرماندار اصفهان درباره شهرک صنعتی رامشه نیز اظهار داشت: اداره برق شهرستان، ضمن پیگیری موضوع و درراستای برطرف نمودن مشکلات، ظرف مدت ۲ هفته آینده، اقدام نماید.وی بر لزوم استقرار ایستگاه آتشنشانی در شهرک صنعتی رامشه، تأکید کرد و افزود: شرکت شهرک ها نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت استقرار شیرهای هیدرانت و کپسول آتشنشانی بزرگ همراه با وسایل حمل و نقل آن در محل مناسبی از شهرک، اقدام نماید.

رضوانی درخصوص مخابرات و خدمات مورد نیاز شهرک صنعتی رامشه، عنوان کرد: شرکت شهرک ها از طریق مخابرات مشاوره و بررسی های فنی را انجام و با احصاء بهترین گزینه ها اقدامات لازم را انجام دهد.وی پیرامون نحوه واگذاری و خلع ید پلاک هایی که هیچگونه اقدامی جهت ساخت و ساز آنها نشده است، افزود: یکی از محورهایی که باعث رشد شهرک ها می شود، خلع ید اراضی واگذار شده است که بدون بهره برداری رها شده و جذب سرمایه گذار جدید است که باید با جدیت بیشتری به آن پرداخته شود.    

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج