معاون میراث فرهنگی استان اصفهان از آغاز طرح مرمت تزئینات ایوان غربی کاخ هشت بهشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، طاهری اظهار داشت: با توجه به آسیب هائی که در طول ادوار مختلف به تزئینات این کاخ منحصر به فرد دوران صفوی وارد شده است مرمت تزئینات ایوان غربی کاخ هشت بهشت در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان قرار گرفت

وی افزود: این مرمت شامل زدودن گرد وغبار، تمیز کاری، تثبیت و استحکام بخشی تزئینات گچ بری و چوب این ایوان می باشد

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال و در دوره زمانی 3 ماهه و تا پایان تابستان امسال به سرانجام خواهد رسید.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج