با دریافت حکم قضایی چاه‌های غیرمجاز ویلاهای شهرستان روانسر پر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، زائبی مدیر امور منابع آب شهرستان روانسر ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به مصوبات شورای تأمین شهرستان در خصوص انسداد چاه‌های مورد بهره‌برداری ویلاهای احداث‌شده در بخش شاهو از شهرستان روانسر و پیگیری‌های قضایی جهت اعاده وضع سابق گودال حفرشده در مظهر چشمه و دریافت حکم اعاده به وضع سابق، قطعیت یافت و با حضور نیروهای انتظامی و پرسنل امور منابع آب و نیروهای گشت و بازرسی شهرستان و با بکار گیری یک دستگاه بیل مکانیکی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه اجرای حکم انسداد و برچیدن منصوبات و خط لوله غیرمجاز انجام شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج