آرش رضایی شهردار کرمانشاه در جلسه شورای مدیران شهرداری کرمانشاه به اداره شهر توسط شهروندان و با مشارکت آن‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، آرش رضایی شهردار کرمانشاه گفت: با توسعه و پیشرفت شهرها فعالیت‌های شهرداری تنها به حوزه خدماتی ختم نمی‌شود، بلکه در سایر بخش‌ها ازجمله حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم.

شهردار کرمانشاه افزود: هدف ما در شهرداری کرمانشاه امروز داشتن شهری است که با مشارکت خود شهروندان اداره شود و سیاست داشتن شهری شهروند مدار از اولویت‌های کاری مجموعه شهرداری کرمانشاه است.

رضایی با تأکید بر اینکه گسترش شهرنشینی از یک‌سو و از طرفی دیگر مشکلاتی که شهرها با توجه به توسعه ناهمگون با آن روبرو هستند زندگی شهروندی را بسیار سخت و طاقت‌فرسا کرده است گفت: علاوه بر اینکه باید تجدیدنظر اساسی در ساختار عملکرد شهرداری‌ها بخصوص حوزه‌هایی مانند محیط‌زیست، حمل‌ونقل و شهر ایمن داشته باشیم و برای رسیدن به یک شهر ایدئال نیز نیازمند همکاری تک‌تک شهروندان هستیم و شهر باید به دست خود مردم و با توجه خواست و نیاز آن‌ها اداره شود.

وی تصریح کرد: ازجمله برنامه‌های ما بازگرداندن نشاط و شادابی در فضای شهری و تغییر نگرش در جذابیت‌های شهری است، ضمن اینکه از مشکلاتی که در حوزه توسعه شهر داشته‌ایم این بوده است که اخلاق‌مداری را توأم با افزایش تراکم فیزیکی در سطح شهرها افزایش نداده‌ایم و باید در خصوص ترویج روحیه همبستگی و تعامل اجتماعی در حوزه مدیریت شهری به‌صورت جدی‌تری اقدام نماییم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج