رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: بدون تردید اصفهان با ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعیِ بالایی که از آن برخوردار است میتواند به عنوان الگوی «استانِ آتش به اختیارِ فرهنگی» نقش سازندهای ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی افزود: باید هوشمندیِ محیطی خود را به کار انداخته و به قدرِ توان و فهم خود حرکت کنند و میدان فرهنگ و فعالیت های فرهنگی را خالی نگذارند.

وی ادامه داد: به نظر میرسد سیاستگذارانِ محلی و استانی و هنجار فرستِ منطقهای میتوانند نقصِ سیاستگزاران کلانِ کشوری را در حد و قدر منطقهی تحت نفوذ خود جبران نمایند که لازمه آن هوشیاری و حرکت حکیمانه و آگاهانه است.

وی افزود: متأسفانه استان اصفهان که همیشه در عرصههای فرهنگی پیشتاز بوده، امروزه از فقدان یک فرماندهی و شواری سیاستگزاری فرهنگی رنج میبرد. بیش از یک سال است شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل جلسه نداده و استاندار و متولیان نیز دل مشغول انتخابات بودهاند. بخش عمدهای از شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز صرف صدور مجوز کارگاهها و تغییر کاربریهاست و به ندرت موضوعات فرهنگی در این شورا مطرح میشود.

حجت الاسلام والمسلمین قطبی تصریح کرد: تنها یک حرکت ارزشمند از حدود شش سال پیش آغاز و در اوایل این دولت در استان اصفهان به سرانجام رسید با عنوان آمایش سرزمینی، در این کار بزرگ و ارزشمند بنده به عنوان مسؤل بخش فرهنگی اجتماعیِ سند، در آخرین جلسه دفاع از طرح در اسفند ۹۳ اشاره کردم که اگر لایههای دوم و سوم سند نوشته نشود و اجرای آن مورد حمایت واقع نشود اساساً این کار بینتیجه خواهد بود.

وی ادامه داد: در سند آمایش سرزمینی برای چشمانداز اصفهان، افق دهساله و برابر با چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ این گونه بیان شده است: «اصفهان کریدور علم و فناوری، هنر و گردشگری». این عبارت کوتاه ولی گویا، حاکی از آن است که سند توسعه استان با نگاهی جامع و عالمانه تنظیم شده که میبایست نسبت به لایههای دوم و سوم آن اقدام جدّی صورت پذیرد. 

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تأکید کرد: ما همچنان منتظریم شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای فرهنگ عمومی و کارگروه فرهنگی اجتماعی در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی نقش و شأن خود را باز یافته وخود را از رکود خارج کنند.

وی در پایان بیان داشت: بدون تردید اصفهان با ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعیِ بالایی که از آن برخوردار است میتواند به عنوان الگوی «استانِ آتش به اختیارِ فرهنگی» نقش سازندهای ایفا کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج