دبیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، از عدم اجرای آئین نامه فوق العاده نوبت کاری گروه پرستاری به شدت انتقاد کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی، مصوبه جدید هیات دولت را نادیده گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید چراغی اظهار داشت: با توجه به ماهیت حرفه پرستاری و حضور شبانه روزی بر بالین بیماران، تفاوت هایی در احکام حقوقی کارکنان تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری برای این دسته از مشاغل توسط دولت به تصویب رسیده است که می بایست از سوی سازمان ها اعمال شود.

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به وجود شیفت های در گردش و غیرمتعارف پرستاران در بیمارستان ها، گفت: متاسفانه آنچه دانشگاه های علوم پزشکی در حکم حقوقی به عنوان نوبت کاری پرستاران لحاظ می کنند، مبلغ خیلی ناچیز و در حد ۲۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به مصوبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ هیات وزیران مبنی بر بازنگری در پرداختی این قبیل کارکنان دولت، افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، سازمان امور اداری- استخدامی کشور مکلف شده است، پرداختی پرستاران را بر اساس مصوبه جدید هیات دولت اعمال کند.

چراغی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید که می بایست در احکام شغلی پرستاران برای سال ۹۶ اعمال شود، افزایش ۲۰ تا ۲۸ درصدی حق شغل است که تا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می رسد و در واقع فوق العاده نوبت کاری درصدی از حق شغل کارکنان است که دستگاه های مجری می بایست در احکام حقوقی کارکنان اعمال نمایند.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، با انتقاد از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که مصوبه جدید هیات وزیران را نادیده گرفته اند، گفت: برای اجرای این آیین نامه مکاتباتی با دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران داشته ایم و از آنها خواسته ایم که مصوبه هیات وزیران را اعمال کنند.

وی تاکید کرد: دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های دولتی مکلف هستند مصوبه جدید را در احکام حقوقی گروه پرستاری اعمال کنند چون این گزینه قانونا جزء دریافتی های مستمر آنان است و نباید در این رابطه تفاسیر شخصی مسئولین ورود نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج